"Jöhetnek utánam a fiatalok és folytathatják a munkámat,
járhatják az utat, amit én is segítettem törni,
jóakarattal, népünkért, magyarságunkért, fiainkért."

Kós Károly
(1883-1977)

Iskolánk névadóját, Kós Károlyt úgy is szokták emlegetni, mint az utolsó magyar polihisztort. Nem véletlen ez a jelző, hiszen Kós Károly nemcsak az építészet területén tette le a névjegyét, nemcsak az egyik legnagyobb magyar építész-tervezőként került be neve a köztudatba, hanem úgy is, mint irodalmár, regény- és újságíró, grafikus, politikus, a transzszilvanizmus egyik szülőatyja, a Trianon után elszakított erdélyi magyarság egyik vezéralakja, a XX. század egyik legtevékenyebb erdélyi értelmiségije.