erasmus

A Kós Károly Alapítvány a 2016-1-HU01-KA102-022753 számú Erasmus+ program keretében külföldi mobilitásán vett részt.

 

1

Az Európai Unió tagországai 2017-ben ünnepelik az Erasmus program 30. születésnapját – ez mérföldkő Európa történetében. Iskolánk tanárai a 2016/ 2017 tanévben Erasmus+ program keretében oktatói mobilitáson vettek részt.

 

 

A projekt helyszíne Észak-Írország volt.

A projekt partnerintézménye a North West Academy of English, Derry régióban.

 

 

 

 

A projekt mobilitásának időpontja: 2016. 09. 24. – 2016. 10. 08.

A 'European Voices and Echo Start-up for Dual Action '- Európai Hangok és Válaszok. Duális Akcióterv a Vállalkozóvá Válás Fejlesztésre - projekt több prioritást magában foglaló élethosszigtartó tanulást élénkítő projekt. A projekt legfőbb célját volt, hogy a szakképzésben követendő értékrendet, duális akcióterveként tekintsük, és a duális szakképzés nemzetköziesítésére törekedjünk ill. echo válaszokat kapjunk a VET- azaz a szakképzés elméleti és gyakorlati oktatása terén. A projekt fontos eleme a Start-up kompetenciák, az interperszonális skill-ek megjelenése volt, célozva azt, hogy ha az egyén munkába áll vagy egyéni vállalkozást kezd sikeres legyen a 

 

 

szakmájában. Az egy éves projektben 14 fő magasan képzett tanár, szakoktató, szakma tanár és karrier tanácsadó vett részt. A 'Dual Voices' résztvevői elhivatottak a megújulás iránt, az innovatív törekvések elsajátítására, más intézményekkel való együttműködésre, külföldi tapasztalatszerzésre. A projekt szakértői ismerik régiónk társadalmi, gazdasági problémáit, a duális szakképzés felmenő rendszerét, a Start-up vállalkozások létjogosultságát, a vállalkozóvá válás társadalmi hasznát. Ők keresték a projekt során az új megoldásokat, aspektusokat, módszereket, követve az 'Up-Skilling' és az élethosszigtartó tanulás elveit. A 'Dual Voices' 2 hétig tartó külföldi mobilitása során az észak-ír intézmények között dialógus alakult ki a best-practice – legjobb gyakorlat átvételének – tudáscseréjével. A projekt ideje alatt csapat és egyéni feladatokat hajtottunk végre. Inspirációkat kaptunk egyéni tervek alapján start-up vállalkozások indítására. A szakmai tapasztalatokhoz nagy segítséget nyújtottak a kultúrális, és szabadidős tevékenységek is, melyek során a gazdság és társadalom, oktatásra, szakképzésre gyakorolt hatásait elemeztük. Tanulmányoztuk (Derry, Belfast és Dublin városok ipari fejlődését, a szakmát kialakulásának boomját és a gazdaság változó indikátorainak hatásait is.)

 

2 3

   

4

A workshopok, technical és professional visitek - intézmény látogatások- alkalmával a szakképzésről kialakult szemléletünk változott, a projekt résztvevői képesek beépíteni a jó példát, a partnerségi /szakképző iskola-gyakorlati oktatóhely-vállalkozók/ kapcsolatokba. Követtük és elemeztük a School-to-Work folyamatát; az iskolai bázisú és a gyakorlatihely/cég bázisú komponenseket. A 'Dual Voices' kiemelte 

a szakképesítés fontosságát, a fiatalok szerepét, az up-skilling és re-skilling előnyeit, a fiatalok kezdeményezéseit támogató pénzügyi forrásokat, és a szakmai potenciák kihasználását. A 'Dual Voices' projekt során fókuszba került a társadalmi inkluzivitás, a gyakorlat alapú szakképzés, gyakorlat és elmélet egyensúlya, a szakmák közötti átjárhatóság és átláthatóság fontossága. A 'Dual Voices' valorizálta az újszerű kezdeményezéseket, és átláthatóvá tette az EU-s VET tartalmakat. Az Erasmus+ tapasztalatokkal 

5

rendelkező észak-ír partner, a North West Academy megszervezte a mobilitás programját a minta intézmények és modellek prezentálásával. A 14 nap folyamán a workshopok, technical visit-ek, Start-up meeting-ek, nyitott párbeszédek és szemináriumok keretében valósult meg tudástranszfer. Megismertük a North West Regional College intézményét (Regionális Szakképzési Centru

 

m), a St Mary’s College (Szakképzés egy leányiskolában), a YENI - Young Enterprise in Northern Ireland intézményét (a Fiatal Vállalkozóvá Válást Észak-Írországban), a Social Enterpise Hub (Civil és Társadalmi Inkubátorházat), a Local Enterprise Hub (Helyi Inkubátorházat), a Craft Village, a FAB Lab működését, a Studio 2 munkáját és további Start-up vállalkozásokat. A résztvevők kölcsönös tanulási kompetenciái fejlődtek, felértékelődött az iskola-vállalkozók együttműködésének fontossága, a vállalkozói szféra és az iskola közötti kapcsolati tőke értéke. A Derry régióban megismert duális szakképzés tudásanyaga, az Észak-Írországban szerzett tapasztalatok, új perspektívákat nyitottak meg. A résztvevők tapasztalataikról egyéni munkanaplókban számoltak be.

Erasmus +  projektünk legfontosabb eredménye, hogy a projekt szakértői és maga az intézmény, változást multiplikál, mely során az egyén a non-formális tanulás által innovatív szemléletek meghonosítására teszi képessé a szakmai társadalmat. Így értéket teremt iskolájában és további interperszonális kapcsolataiban, célirányosan fejleszti a szakmát, annak diverzitást szem előtt tartva.

 

 A ’DUAL VOICES’ PROJEKT

10 ALAPKÉRDÉSE MEGVÁLASZOLVA

  1. Mit jelent a School-to Work fogalma?

Észak-Írországban a szakképzésben a szakképző iskola szoros kapcsolatot ápol a gyakorlati hellyel. A szigorú szerződések mellett, az iskola elvégzése után hatékony az után követés. A képzések széles spektrumon mozognak - egészségügy, üzlet és adminisztráció, műszaki tudományok, turizmus, haj- és szépségápolás, művészet, sport, média, zene, dráma, és informatika – melyet egy nagy szakképző centrum koordinál. Minden gyakorlati helynek az iskolában is van tanműhelye a külső műhelyek mellett. Sok esetben a diákok iskolai vállalkozás keretén belül gyakorolhatták a szakmát. Láthatunk fodrász-szalont, masszázs-szalont, diákok által üzemeltett éttermet, büfét, van zene-stúdióban, színház-teremben. Kiterjedt diák-támogató hálózat működik az iskolában, olyan tanulmányi osztállyal, mint Magyarországon, az egyetemeken. Így a mentorok és karrier tanácsadók segítenek mind diákmunkát találni, mind elhelyezkedni szakmában, illetve segítik-egyengetik a diákok előmenetelét, megoldják az ösztöndíj és diákhitel problémáikat is. Azok a diákok, akik az első szakképesítés után nem találnak munkát, újabb kurzuson vehetnek részt garantálva a megfelelő piacképes szakmát.

  1. Miért fontos az Up-skilling?

Az Up-skiling, új készségek megtanulását jelenti a már meglévő szakmánkon belül.  Így javul a szakmunkás kvalitása, a munkaerőpiacon nagyobb előnnyel indul. Az Up-skilling része az egyén professzionális fejlődésének.

  1. Mit jelent a Re-skilling?

A Re-skilling fogalma, akkor kerül előtérbe, ha a szakember egy új készséget tanul meg, ami ez eddigiektől eltérő. Ezáltal egy másik szakmai képesítést kap és egy új szakma végzésére jogosít fel.

  1. Mire használható a Personal and Professional Development Kit?

A Personal and Professional Development Kit (Személyi és Szakmai Fejlődést Követő Terv), amely számba veszi az egyén szakmai fejlődésének szintjét. Ebben szerepelnek a személyes adatok (tudás – készség - kompetencia). A ’ Hol állok most?’, ’Mit tervezek rövid és hosszú távon?’ ’Hogyan érem el azokat?’ A kérdések megválaszolásával elemezzük magunkat és megoldásokat keresünk a továbblépésre. Önreflexió és a továbblépés kivetítése.

  1. Milyen újszerű innovációval vagy egyéni kezdeményezéssel találkoztunk?

Észak-Írországban számos kereskedelmi vállalkozás, non-profit és / vagy jótékonysági célokat szolgál. Az emberek ezeknek a vállalkozásoknak a céljaival azonosulnak és nagyban segítik, támogatják őket. A Social Hub nevű inkubátorház nagyban támogatja fennmaradásukat. Sok együttműködés létrehozásában vállalnak szerepet. Kiajánlanak lehetőségeket és partnerségeket szerveznek meg. Például: Egy már nem működő épület, használt ajtóinak tucatjait ajánlotta fel az új házat építő cég, melyekből a másik non-profit vállalkozás újrahasznosítás után bútorokat készített közösségi célra.

  1. Nevezz meg egy Start-up-ot ami Derry városához fűződik és világszerte ismert!

A Bubble Bum nevű hordozható gyerekülés, amely praktikus, magától felfújódik, hordozható és kis helyen elfér. Derry-ben fejlesztették ki 7 éve, de a világon mindenhol kapható. A termék Start-up és sikertörténet.

  1. Milyen egyedi jellemvonással bír Észak-Írország a munkaerő vándorlás, telephely áthelyezés tekintetében?

Észak-Írország határos az Ír Köztársasággal – sokak szerint önmagukkal. Eddig is érezhető volt a munkaerő oda-vissza áramlása, vándorlása egy szigeten, de 2 országon és az Eu-n belül. A Brexit miatt ezek a törekvések még inkább változni fognak, mivel a jó kapcsolati viszony és a közös múlt, a nemzeti integritás ezt elősegíti, a gazdasági megfelelés az egyéntől függő. A 2 ország egymás végzettségeit elfogadja, így nemcsak geológiai, de szakmai szempontból is átjárható a munka világa.

  1. Milyen szerepet játszanak a non-profit és civil szervezetek a szakképzésben és a vállalkozásokban Észak-Írországban?

A non-profit és civil szervezetek nagy szerepet vállalnak a szakképzésben ezeket a szervezeteket Social Enterprise-nak nevezik, mely magyar nyelvre nehezen fordítható. Olyan átfogó feladatot vállalnak fel – oktatás, képzés, munkalehetőség, társadalmi aktivitás -, amelyet itthon többnyire profit orientált vállalkozások végeznek. Számos pályázati lehetőséggel élnek és a kiváló gazdasági helyzetben lévő intézmények, bankok, financiális alapok szponzorálnak. A Social Enterprise abban különbözik a normál vállalkozásoktól, hogy nyitottabb térben működik és kapcsolatrendszerük is szélesebb, inkubátorházak és privát segítők támogatását élvezik. Mivel küldetésüket, alapelveiket nézve nemes ügyeket szolgálnak, nagy népszerűségnek örvendenek.

  1. Mit jelentenek az Echo válaszok a Szakképzés Oktatásában és a Gyakorlati Képzésben – a VET-ben?

A legfontosabb tanulási terminológiákat megfogalmaztunk, amik a szakképzés oktatásának Echo válaszai; átjárhatóság a szakmán belül, szakmai diverzitás, folyamatos megújulás=life-long-learning, rugalmasság az élet mindenterületén, egységes akkreditáció, szakmai potencia maximalizálása, támogatott életpálya modell és a Start-up vállalkozás tervezése.

  1. Miért fontos az informális képzés és az élethosszig tartó tanulás szerepe az oktatásban?

A szervezett iskolai képzést nagyban kiegészíti a munkahelyen, autodidakta módon vagy egyéb nem formális tanulási forma. Szakmánk megtartása, munkahelyi követelményeknek való megfelelés az élethosszigtartó tanulást feltételezi. Az megújulás elengedhetetlen az élet bármely szakaszáról is beszélünk.

 

erasmus