Idén szeptembertől életbe lépett a kötelező intézményi önértékelési rendszer. A 2016-ban kezdődő tanfelügyeleti ellenőrzéskor minden olyan pedagógusnak, aki az ellenőrzési tervben szerepel, rendelkeznie kell az intézményi önértékelés rá vonatkozó személyes eredményeivel.

Az önértékelés elkészítése után sem dőlhetünk azonban hátra. Az önértékelés eredményei alapján az intézményre vonatkozóan intézkedési tervet kell készíteni, az intézményvezetőnek saját magára vonatkozóan kell a továbbfejlődési irányait és ennek lépéseit megjelölni, a pedagógusoknak pedig a vezetővel önfejlesztési tervet kell készíteniük. Mindezekre vonatkozóan jelenleg nincs konkrét iránymutatás.

Felmerül hát a kérdés, mik azok a tennivalók, amin lehet változtatni, mit lehet hatékonyabban végezni, mi által tehetjük eredményesebbé, hatékonyabbá az oktató-nevelő munkánkat.

Az első munkamegbeszélésen elkészítettük a tanév ellenőrzési tervét, az elkövetkezendőkben ez alapján fogjuk megtervezni az óralátogatásokat, amelyeknek elsődleges célja a jobbító szándék. Kiértékelni a megtartott órát és közösen áttekinteni a pedagógussal a fejlesztendő területeket.