Forest Brown - e107 CMS Theme

Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

{FBOX=use_template=ForestBrown&get_one=0&random=0}
Határtalanul

2012/2013: Szöveges beszámoló/Munkanapló/Galéria/Videó - pa: BGA-12-HA-02-0981(2012/2013)
2013/2014: Galéria / Videó -pa: HA-13-02-305


Felvételi eljárási rend - 2015
Felvételi eljárási rend - 2015

szerzõ: Lázár Zsolt


Általános felvételi tájékoztató
Intézmény neve, címe:
Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola
Cím: 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.
OM: 029298

Fenntartója neve, címe:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Cím:1051 Budapest Nádor u. 32.
KLIK azonosító: 048041

Az intézmény telefonszáma: 06/46/412-337; 06/46/508-939
E-mail címe: iskola@koosk-misk.sulinet.hu
Honlap: www.koosk-misk.sulinet.hu
Az igazgató neve: Kocsis István
A pályaválasztási felelős neve: Bialkóné Gladics Beáta
 


1. Az általános felvételi eljárás rendje
1.1.   Iskolánkban a felvételi eljárás a következő elemekből áll:
a)   Központilag kiadott, egységes írásbeli vizsga a 4 évfolyamos szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek
(2015. január 17. 10:00).
b) A központi írásbeli vizsga után szóbeli meghallgatást tartunk 
  • ideje: 2015. február 24-25-26. (kedd-szerda-csütörtök) 9:00
  • követelménye: Általános tájékozottság és műveltség, kommunikációs készség felmérése
  • helye: Az iskola épületében (3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.)
  • menete: regisztráció, felvételi elbeszélgetés a tanuló számára kijelölt teremben. 
c)  Egészségügyi alkalmassági vizsga
Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie a tanulóknak az iskola által kijelölt helyen és időpontban, amelyről a tanulók írásban kapnak értesítést. 

1.2.   
Döntés a felvételről
  • a tanulmányi eredmények alapján: történelem, fizika 7. év végi és 8. félévi eredménye, rajz és vizuális kultúra 8. félévi eredménye (maximális pontszám 25 pont)
  • a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye (maximális pontszám: 50 pont) 
  • a szóbeli meghallgatás eredménye (maximális pontszám: 25 pont) 
Az előző tanévben felvett tanulók tanulmányi átlaga a 2013-14-as tanévben: 3 

2.      A különleges bánásmódot igénylő tanulók felvétele 

Az iskola vállalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13.a) pontja szerint:

 • sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő tanulók felvételét
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók felvételét. (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. aa), ab) pontja szerint meghatározott tanulók esetében, speciális értékelési szabályokat alkalmazunk a középiskolai felvétel (írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán. Az érvényes szakértői vélemény vagy szakvélemény alapján biztosítjuk:
 • a hosszabb felkészülési időt,
 • helyesírás értékelése és minősítése alóli mentességet.

3.      Oktatott idegen nyelvek és az oktatás formái
Az iskolában csoportbontásban oktatott idegen nyelvek:
 • angol,
 • német,
 • francia.
 
4.      Emelt szintű érettségire való felkészítés 

Iskolánkban az emelt szintű érettségire történő felkészítés:
 • építészeti és építési alapismeretek,
 • gépészeti alapismeretek
tantárgyakból biztosított az intézményben.

5.      Nyílt napok ideje:

 • 2014. november 18 (kedd) 10:00,
 • 2014. november 19 (szerda) 10:00
 • 2014. november 25 (kedd) 10:00

6.      Felvételi előkészítő

Felvételi előkészítő indul magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból 2014. október 7-én.
Érdeklődni a (46) 412-337 telefonszámon lehet.  

7.      Kollégiumi elhelyezés

Beiratkozáskor igényelhető a kollégiumok képviselőinél.

Szakközépiskola
 A 2015/2016-os tanévben induló szakközépiskolai osztályok
Tanulmányi terület egyedi kódjaÉvfolyamok
száma 
Tanulmányi terület
(Alkalmazott tanterv,ágazati besorolás)
Felvehető
osztály/fő
014Építőipari ágazat128 fő
024Épületgépészeti ágazat128 fő
034Közlekedésépítő ágazat0,514 fő
044Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat0,5 14 fő
054Fölmérés ágazat0,514 fő
064Vegyész ágazat0,514 fő

A felvétel feltétele: 8 általános, felvételi eljárás, egészségügyi alkalmasság
 
 

A 2015/2016-os tanévben az érettségi vizsga után választható technikus képzések
OKJ azonosítóTervezett szakképesítések megnevezéseKépzés idejeFelvehetők száma
54 582 03Magasépítő technikus2 év17 fő
54 582 04Mélyépítő technikus2 év17 fő
54 582 05Útépítő és -fenntartó technikus2 év17 fő
54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikus2 év17 fő
54 582 01Épületgépész technikus2 év34 fő
54 481 04Informatikai rendszergazda2 év17 fő
54 850 01Környezetvédelmi technikus2 év17 fő

A felvétel feltétele: érettségi, egészségügyi alkalmasság

A 2019/2020-as tanévben az érettségi és/vagy szakmai érettségi vizsga után tervezett választható szakképesítések
OKJ azonosítóTervezett szakképesítések megnevezéseKépzés ideje*Felvehetők száma
54 582 03Magasépítő technikus1 év17 fő
54 582 04Mélyépítő technikus1 év17 fő
54 582 02Hídépítő és -fenntartó technikus1 év17 fő
54 582 05Útépítő és -fenntartó technikus1 év17 fő
54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikus1 év17 fő
54 582 01Épületgépész technikus1 év34 fő
54 524 02Vegyipari technikus1 év17 fő
54 481 01Fölmérő, földügyi és térinformatikai technikus1 év17 fő
54 853 01Vízügyi technikus1 év17 fő
A felvétel feltétele: érettségi, egészségügyi alkalmasság 
*Képzési idő 2 év azoknak a jelentkezőknek, akik nem az adott ágazati alapozó képzésben vettek részt.