A javítóvizsga időpontja: 2018. augusztus 27-28.

Az érintett diákok 2018. augusztus 27-én, hétfőn reggel 7:45-kor jelenjenek meg az iskolában.

 

Javítóvizsga témakörök

11 évfolyam történelem

 

Évnyitó: 2018. szeptember 3, hétfő 7:45. (ünneplő nem kell)

Ezt követően 4 osztályfőnöki órát tartunk (tankönyvosztás, balesetvédelem, házirend ismertetése, tanév eleji feladatok).
Kérünk mindenkit, hogy a tankönyvek árát, akinek kell, fizesse be időben.

 

Tankönyvosztás, pótrendelés

A tankönyvosztás menete az alábbiak szerint történik:

 • 9-10. évfolyam: 2018. szeptember 3-án (hétfőn) az osztályfőnöki órák keretében, az osztályfőnökökkel egyeztetett időpontban.
 • 11-12. évfolyam: 2018. szeptember 4-én (kedden) az 1. 2. és 3. órában.
 • Tankönyvosztás helye: Földszint 5-ös terem.

Tankönyvrendelés a technikusi évfolyamoknak:

 • A beiratkozó diákok 2018. szeptember 13-ig adják le a rendelésüket az osztályfőnöküknek illetve a tankönyvfelelősnek. A tankönyvek megrendelése a pótrendelés keretén belül zajlik.

Tankönyvfizetési kötelezettség:

A 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket

A többi évfolyamon a fizetős tanulók befizetése az alábbiak szerint történhet:

Alaprendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2018. 08. 21. és 08. 31. között.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy egy regisztrációt követően a szülő által online letölthető a szülői ügyfélkapun keresztül.
 • Befizetési időszak: 2018. augusztus 21 – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2018. szeptember 15.).
 • Befizetés módjai: a postahivatalokban készpénzzel vagy bankkártyával, valamint banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

Pótrendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2018. november 15-ig.
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési határidő: a tankönyvek kiszállítását követő 15 napon belül.
 • Befizetés módja: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.

Fizetés módja

 1. Banki utalással

Utalásnál a tanuló neve, oktatási azonosítója kell, hogy szerepeljen az utaláshoz tartozó közlemény rovatban, annak érdekében, hogy a befizetést pénzügyi osztályunk azonosítani és könyvelni tudja.

Bankszámlaszám: 64400068-30107825-11100049

 1. Szülői weboldalunkon keresztül bankkártyás fizetéssel (MasterCard, Maestro, Visa), egy rövid regisztrációt követően - https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login.
 2. Postai befizetéssel:

Iskolánk három végzős tanulója vehette át a BOKIK emléklapját kimagasló tanulmányi eredményéért.

Díjazottjaink:

 • Kovács Klaudia Mónika – Víziközmű technikus
 • Kovács Máté – Magasépítő technikus
 • Pusztai Gergő – Épületgépész technikus

 

 

Teljesítményükhöz ezúton gratulálunk!

 

 

2018.május 24-én a 10 B. osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt Tompáné Munkácsi Ildikó, Tóth Gábor és Szabó László tanárok vezetésével. A kirándulás célja Miskolcon, a BRS Klíma és Gázcentrum KFT területén szervezett XX. Fűtéstechnikai-Klíma Kiállítás és Vásár megtekintése volt.

A kiállító cégek (Bosch, Unior-Center Tool, Grundfos, Wilo, Tricol, Linde, Schell) tartalmas előadásokkal és látványos bemutatókkal szórakoztatták a szakmák iránt érdeklődőket.

Az előadások után a tanulók megtekinthették a gyártó cégek kiállításait. A rendezvény végén a szervező cég által készített finom falatok elfogyasztása után a kiállítóktól kapott kisebb ajándékokkal tértek vissza a tanulók az iskolába.

2018. május 07-én hétfőn, magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indultak az érettségi vizsgák. Megyénkben magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 78 helyszínen 6549 vizsgázó, emelt szinten 1.833 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A vizsga kezdő időpontjára valamennyi vizsgázó megjelent az intézményünkben.

A középszintű magyar vizsga a I. szövegértési és a II. szövegalkotási feladatból áll, a diákoknak 4 órájuk volt a megoldásra. Emelt szinten ez idő alatt három feladatlapot kellett megoldani.
A szövegértés feladatban Szvetelszky Zsuzsanna: A barátság várai című munkája alapján kellett kérdésekre felelni, az érvelés feladatban a Valentin-nap, a nőnap és a Halloween ünneplése mellett kellett az érveket kifejteni, a gyakorlati szövegalkotás feladatban hivatalos levelet kellett írni egy önkormányzati képviselőnek.

A műértelmező szövegalkotás feladatban Balázs Béla: Mosolygó Tündér Ilona meséje vagy József Attila: Fiatal életek indulója és Szabó Lőrincz: Szegénynek lenni s fiatalnak művek közül lehetett választani.

Május 8-án, kedden a Matematika I. hét feladatsorára 45 perc jutott, a Matematika II. tizennyolc feladatsorát pedig 135 perc alatt kellett a diákoknak megoldaniuk.

Május 9-én a történelem középszintű vizsgával folytatódik az írásbeli érettségi.

Az iskolánkban hétfőn magyar nyelv és irodalom tantárgyból 48 fő, kedden matematikából 51 fő, szerdán történelemből 54 fő, csütörtökön angol nyelvből 30 fő, pénteken német nyelvből 18 fő, 16-án ágazati szakmai tárgyakból 54 fő 17-én informatikából 1 fő, 18-án földrajzból 1 fő tesz középszintű írásbeli érettségi vizsgát.

Mindenkinek sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!

Kocsis István

Miskolc, 2018.05.08.

 

 

 

 

 

A HAT-17-02-2017-00017 számú „Arany és Petőfi történelmi emlékhelyeinek nyomában” című SAM 1062Határtalanul pályázat keretében a Kós diákjai és pedagógusai 6 napot tölthettek április 26 és május 1 között Erdélyben, végigjárva mindazon történelmi és kulturális  emlékhelyeket, amelyek Arany Jánoshoz, Petőfi Sándorhoz és Ady Endréhez kötődnek. Nagyváradon megnézték az Adyhoz köthető emlékhelyeket, a múzeumot, az EMKE és a Müleráj kávéházat, Nagyszalontán a csonka toronyban a felújított Arany János kiállítást, Aradon pedig az aradi vértanúk emlékművét. Megcsodálták Temesvár történelmi belvárosát, Déva és Segesvár várát, koszorúztak Fehéregyháza határában Petőfi eltűnésének helyén az Ispán kútnál és Székelykeresztúron a Gyárfás kúriában, Petőfi vén körtefájánál. Kirándultak Csíksomlyóra a kegytemplomba, Csíkszeredára a Makovecz Imre által tervezett templomhoz, Kézdivásárhelyre Túróczi Mózes ágyúöntő műhelyéhez, Sepsiszentgyörgyre a Kós által tervezett Székely Nemzeti Múzeumhoz és Dálnokra, Dózsa György szülőfalujába. Megkoszorúzták Gábor Áron emlékművét Eresztevényben, a Nyergestetőn ünnepi műsor keretében a Kós és Miskolc város kopjafáját. Megtekintették Szejkefürdőn a legnagyobb székely Orbán Balázs, Farkaslakán Tamási Áron író sírját, a parajdi sóbányát, Szováta, Korond nevezetességeit. Vásároltak népi kerámiákat, ettek kürtöskalácsot, ittak csíki sört és ásványvizes forrásokból borvizet. Hazafelé megálltak Koltón a Teleki kastélynál, ahol Petőfi mézesheteit töltötte feleségével, Szendrei Júliával. Sok-sok irodalmi és történelmi élménnyel gazdagodva tértek haza a székelyudvarhelyi Bányai János testvériskolájukból, amely kapcsolat 27 éve töretlen.

Kocsis István

2018.05.03.

Kolera temetőEgy negyed évszázada gondozzák a Csorba tó melletti I. világháborús Koleratemetőt a Kós diákjai a Miskolci Városszépítő Egyesület kezdeményezésére. 1916-ban létesítettek barakkokból kórházat Miskolc szélén, az első világháborúban megsérült frontkatonák ápolására. A háborús sérüléseken túl a korház betegeit a kolerajárvány is tizedelte, közel ezer elhunyt katona van eltemetve a területen.

A kezdeti években a feladatunk a temető feltárása és a halottak napi megemlékezésre a temető méltó állapotba történő hozása volt. Voltak évek, amikor műsort is adtunk és biztosítottuk a technikai felszereléseket.

Az elmúlt évben a város és az iskolánk is sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál a Koleratemető felújítására. Ennek eredményeként a sírkövek, feliratok megújultak, a temető kápolnájának romjait feltárták, konzerválták és a talajszint fölé kiemelték.

A mi közösségi szolgálat keretében vállalt feladatunk a park rendezése, szemét összegyűjtése és a kápolna oromfalának konzerválása. Építész tanulóinknak a szakmájukhoz illő szép kihívás e nemes feladat elvégzése, a munkák végeztével a feladaton részt vállaló fiataljaink büszkék lehetnek majd a teljesítményükre.

Az elmúlt napokban megkezdődtek az egyeztető megbeszélések és sor került az előkészítő feladatok elvégzésére.

 

Kocsis István

2018.05.04

Iskolánk a Fenntarthatósági Témahét alkalmából megyei versenyt hirdetett „A természeti- és épített környezetünk védelme” címmel. A verseny első fordulójába makett, rajz, illetve plakát tervezéssel pályázhattak a diákok. A továbbjutott versenyzők április 25-én az iskolánk tantelepén megrendezett versenyen vettek részt, ahol elméletben is összemérhették a tudásukat a különféle állomásokon. A délelőtt folyamán sok érdekességet hallhattak a diákok, a meghívott vendégeinknek köszönhetően. A megnyitó után a Mályi Madármentő Állomás részéről Lehóczky Krisztián tartott előadást a tevékenységükről, a madármentés fontosságáról, szépségeiről és nehézségeiről, majd a Miskolci Állatsegítő Alapítvány is bemutatkozott Kisfalvi Nyina és Horváth Rita előadásában, akik két menhelyi kutyussal érkeztek. Köszönjük szépen nekik, hogy élményekkel, új ismeretekkel színesítették ezt a napot! Ezúton is gratulálunk minden pályázónak és versenyzőnek!